logotyp
Login

Náhradní prázdninový provoz

Všeobecné informace k náhradnímu prázdninovému provozu

Termíny prázdninového provozu – červenec a srpen 2023

3. 7. – 7. 7. 2023

všechny MŠ zavřeny

10. 7. – 14. 7. 2023

v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická

17. 7. – 21. 7. 2023

v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická

24. 7. – 28. 7. 2023

všechny MŠ zavřeny

31. 7. – 4. 8. 2023

všechny MŠ zavřeny

7. 8. – 11. 8. 2023

v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská

14. 8. – 18. 8. 2023

v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská

21. 8. – 25. 8. 2023

všechny MŠ zavřeny

28. 8. – 1. 9. 2023

přípravný týden, všechny MŠ zavřeny

 

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

Zákonný zástupce:
 • nejpozději do 12. 5. 2023 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz,
 • žádost o přijetí k prázdninovému provozu – získá pouze v mateřské škole, která zajišťuje prázdninový provoz, a to elektronicky na webu školy, případně po dohodě v tištěné podobě,
 • vyplněnou žádost odevzdá společně s evidenčním listem dítěte, který obdrží ve své kmenové MŠ, v té MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu 22. 5. – 24. 5. 2023. Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.
 • nejpozději do 4. 6. 2023 zákonný zástupce uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné – pokyny pro úhradu plateb nalezne na webu školy, do které dítě zapisuje na prázdninový provoz.
 • Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.
 • Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.
 • Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.
 • Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť.
 • Závazné informace najdete na webových stránkách MŠ, které zajišťují náhradní prázdninový provoz.

Novinky

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14,
příspěvková organizace


e-mail: info@msrohacovky.cz
tel.: Call +420 731 003 179


Adresa školy:

Mateřská škola
U Roháčových kasáren 1215/14
100 00, Praha 10 Vršovice

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS.

Statutární zástupce:
Andrea Červenková

Zřizovatel:
Městská část Praha 10, Vršovická 68/1429

Právním subjektem – příspěvkovou organizací od 1.7.2001

IČO: 70924317
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2021 - 2022ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign